اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=114193&title=ارتباط و معاشرت با کفار در روایات

اشتراک گذاری