اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=114333&title=اهمیت دوست خوب و مراقبت از دوستی و همنشینی افراد بد

اشتراک گذاری