اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=114905&title=حکم طلاق زنی که در زمان حیض طلاق داده شده است

اشتراک گذاری