اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=114970&title=مستجاب نشدن دعای عابدی که اهل کسب و کار نیست!

اشتراک گذاری