اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=114999&title=دعا برای برکت کشاورزی/ آداب زراعت

اشتراک گذاری