اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=115176&title=امور گفته شده در روایات که باعث فقر و ثروت می شوند

اشتراک گذاری