اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=115719&title=مرحله فیزیکی امر به معروف و نهی از منکر

اشتراک گذاری