اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=116088&title=خباثت مشترک آمریکا و اروپا، آلمان‌ها از ترس آمریکا به هواپیمای ظریف هم بنزین ندادند!

اشتراک گذاری