اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=116258&title=آثار بی عفتی و بی حجابی از دیدگاه قرآن

اشتراک گذاری