اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=116579&title=حمله به سفارت ایران در لندن توسط فرقه شیرازی

اشتراک گذاری