اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=116713&title=نداند کدام یک از دو لباس نجس است و بخواهد نماز بخواند

اشتراک گذاری