اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=116727&title=لباسی که پوشیدن آن در روایات نهی شده است

اشتراک گذاری