اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=117107&title=کارشکنی خودی ها سبب تحمیل حکمیت به امام علی ع/امید دشمن به آشفتگی و فرسایش ایران از طریق نیروهای درونی

اشتراک گذاری