اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=117421&title=اولین کسى که در حضور مشرکان آیات قرآن را تلاوت کرد چه کسى بود؟

اشتراک گذاری