اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=11748&title=عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر مطابق نظر آیت الله خامنه ای

اشتراک گذاری