اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=117628&title=منظور از «سقف محفوظ» در قرآن چیست

اشتراک گذاری