اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=117873&title=اخلاقی که خیر دنیا و آخرت در آن است

اشتراک گذاری