اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=118002&title=قبول شفاعت حضرت ابوطالب در حق تمام گنهكاران

اشتراک گذاری