اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=118027&title=آیا قرآن برای مشرکین نیز جذاب بود

اشتراک گذاری