اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=118523&title=هديه روحانی به سپاه در روز ارتش!

اشتراک گذاری