اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=118981&title=آنهایی که چشمشان برای موفقیت به دست دیگران است بخوانند

اشتراک گذاری