اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=119022&title=توصیه امام باقر(ع) درمورد فرصت های زندگی

اشتراک گذاری