اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=119208&title=مسیحیت کنونی بازیچه یهود/ نقش رازآلود پولس یهودی در تحریف اناجیل تا لعن به حضرت مسیح در آثار مسیحیت!

اشتراک گذاری