اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=119339&title=آیا علاقه به زن یا مرد نامحرم گناه است

اشتراک گذاری