اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=119410&title=این افراد از نظر امام علی ع فرشتگان جامعه هستند

اشتراک گذاری