اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=119692&title=احكام روزه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

اشتراک گذاری