اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=119904&title=نقد تند امام خمینی بر محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل

اشتراک گذاری