اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=120154&title=آیا زنان برخی پیامبران مرتکب فحشا شده اند

اشتراک گذاری