اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=120245&title=نظر حضرت علی علیه السلام درباره تنها جایى که معصیت خدا در آن مى شود؟!

اشتراک گذاری