اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=120346&title=عکس العمل های پیامبر در مقابل رفتارهای ناشایست

اشتراک گذاری