اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=120587&title=«ماه رمضان» موجود زنده ای است که با ما حرف می زند

اشتراک گذاری