اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=120897&title=تفاوت دفع بلا و رفع بلا چيست؟ در اين مسئله صدقه چه نقشى دارد؟

اشتراک گذاری