اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=121089&title=چشم زخم چیست و چه دعایی برای آن توصیه شده است

اشتراک گذاری