اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=121447&title=ایا در بهشت می توان خدا را دید

اشتراک گذاری