اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=121590&title=فیلم/ اظهارات جنجالی یک اپوزیسیون درباره نقشه دشمن برای نابودی ایران!

اشتراک گذاری