اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=121893&title=چرا باید روزه بگیریم؟ اگر روزه بگیرم نمی توانم کار کنم؟

اشتراک گذاری