اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=122320&title=تقدیرات شب قدرمان را با متخصصان دینی هماهنگ کنیم

اشتراک گذاری