اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=122326&title=شب قدر، شب «خواستن» است، نه فقط دعا خواندن

اشتراک گذاری