اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=122428&title=چرا شب قدر، مخفى است؟

اشتراک گذاری