اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=122753&title=کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟

اشتراک گذاری