اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123415&title=رفتاری که براتِ آزادیتان از آتش و عبورتان از پل صراط خواهد شد

اشتراک گذاری