اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123714&title=نامه‌ ای که میرزا جواد آقا ملکی تبریزی را ناراحت کرد 

اشتراک گذاری