اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123722&title=حکم نماز هنگام رسیدن مسافر به حد ترخص وطن

اشتراک گذاری