اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123728&title=حکم نیابت از چند نفر در حج

اشتراک گذاری