اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123741&title=حکم قبول کردن مسئولیت و عدم انجام وظایف محوله

اشتراک گذاری