اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123770&title=رفتار امام صادق ( عليه السلام ) و گرانی بازار

اشتراک گذاری