اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123852&title=حضرت عبدالعظیم حسنی کیست؟

اشتراک گذاری