اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123881&title=مرکز همه خوبی ها در کلام امام علی(ع)

اشتراک گذاری