اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123883&title=عاملی که به فرموده امام علی(ع) مایه اندوه است

اشتراک گذاری