اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=123895&title=‏پیشگویی آیت الله بهاءالدینی در مورد موفقیت و پیروزی امام خمینی

اشتراک گذاری